Profilaktyczne badania słuchu oraz wzroku

Profilaktyczne badania słuchu oraz wzroku

Badania wzroku i słuchu to podstawa w profilaktyce pacjentów. Najczęściej wykonuje się je wprawdzie w celach zawodowych lub edukacyjnych, co jest błędem, ponieważ wczesne wykrycie wad wzroku oraz niedosłuchu mogą uchronić pacjentów przed nieodwracalnymi skutkami zdrowotnymi.

Badania tego typu wykonują lekarze specjaliści z zakresu:

  • laryngologii

  • okulistyki.

W każdym przypadku stosuje się inne urządzenia i techniki, dzięki którym można wykryć przewlekłe choroby takie jak jaskra, katarakta, lub wspomniany już niedosłuch mogący prowadzić do głuchoty.

Comments are closed.