Zadania lekarza rejonowego w przypadku zgonu pacjenta

Zadania lekarza rejonowego w przypadku zgonu pacjenta

Według prawa polskiego, aby możliwe było zgłoszenie śmierci danej osoby do Urzędu Stanu Cywilnego konieczne jest uzyskanie orzeczenia o zgonie od lekarza rejonowego.

Według prawa lekarzem orzekającym o zgodnie powinien być to lekarz, który w ciągu ubiegłego miesiąca udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich, innymi słowy powinien być to lekarz rodzinny. Jego obowiązkiem jest wciągu 12 godzin od zgłoszenia udać się na miejsce zgonu, stwierdzić czy osoba, do której lekarz został wezwany faktycznie nie żyje oraz wystawić kartę zgonu. Taka karta jest konieczna, by zakład pogrzebowy, taki jak archaniol.com.pl, mógł zabrać ciało zmarłego i przygotować je do pochówku.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których lekarz rodzinny nie może wciągu 12 godzin pojawić się na miejscu zgonu (przebywa na urlopie lub zwolnieniu) wówczas prawo do wystawienia karty zgonu ma lekarz, który jako pierwszy dotarł na miejsce wypadku, czy nagłego zachorowania. Ważne również, jeśli zgon wywołała choroba zakaźna, aby pouczyć krewnych zmarłego, muszą oni zgłosić jego śmierć w Urzędzie Stanu Cywilnego wciągu 24h.

Comments are closed.